General
Banner
Home | Artikelen | English

Keyboard Emulatie | Dual encoder | Swap Use/Stby | FS.config file

Hoe bouw ik mijn eigen cockpit?

Radiostack deel 2.

In dit artikel ga ik iets meer vertellen over de input van de verschillende signalen van de radiostack naar de PC toe.  Bovendien ga ik iets meer verduidelijking geven over hoe we nu de verschillende karakters gaan gebruiken om al de verschillende frequenties en autopilot functies doen te werken.  Hiervoor zullen we de FS*.cfg file grondig moeten bestuderen en de nodige aanpassing moeten in doorvoeren.  Zonder deze aangepaste cfg file kunnen we onze radiostack nooit doen werken.

Keyboard emulator.

Zoals ik al in artikel 9 beschreef kan je op verschillende wijze signalen naar je PC sturen.  Voor de radiostack hebben we gekozen voor de Keyboard emulator, daar dit zonder omwegen werkt. We gaan via de nodige bijkomende elektronica de pulsen naar deze keyboard emultor sturen. Wij hoeven in dit stadium geen extra controle in te bouw om te zien of de verzonden informatie wel overeenstemt met de informatie die de PC ontvangt. Daar we hier niet werken met schakelaars die in een bepaalde stand staan maar met drukschakelaars en encoders.
Bovendien doen we later de uitlezing naar de displays toch via een programma die alle waarden uitleest uit FS en deze dan op de displays laat verschijnen. Dus, al zou er bijvoorbeeld door een encoder een aantal signalen overgeslagen worden gaat toch het display nog de zelfde waarde aanduiden als op het scherm in FS. Het negatieve kenmerk van de keyboard emulator vervalt hierdoor en maakt dit dus het ideale verbindingssysteem tussen de radiostack en PC.

Top

Dual encoder.

Alle draaiknoppen worden verbonden met encoders of digitale potentiometers. Indien je hieraan geen bijkomende elektronica zou verbinden leidt dit zonder twijfel tot enkele vervelende ongemakken. Zoals daar zijn, het blijven hangen tussen twee standen. Zeer vervelend bij het opstarten daar dit er voor zorgt dat je niet opgestart geraakt door de eindeloze input van een karakter. Ga maar eens uitzoeken welke van de zovele encoders er blijft haperen. Als je te snel aan een encoder draait geeft hij te veel signalen en kan de keyboard encoder niet meer volgen. Bovendien beperkt je het aantal te gebruiken karakters daar de bepaling van de draairichting afhankelijk is van het aantal, dat er in dezelfde rij of kolom staan als de shift. Daar je draairichting bepaald wordt door het na elkaar sturen van een karakter en een shift teken of andersom in de andere richting. Zo genereer je in de ene richting een kleine letter en in de andere draai richting een hoofdletter. Hierdoor bepaal je dus de draairichting. Op voorwaarde dat je weer niet te snel draait (verlies van karakters)
Om al deze probleempjes op te lossen is er lang gezocht naar een stukje elektronica die ons voor goed zou verlossen van al deze ongemakken. Het is een staaltje van kunnen geworden dat ontwikkeld werd door Florent van Vlasselaer. Zo zag de Dual encoder print het daglicht na maanden lang speur- en experimenteerwerk. Ik kan je garanderen dat er wat geëxperimenteerd is en dat er veel in de prullenmand terecht is gekomen.
Wat kan dit wonderding allemaal.
Zoals het woord al zegt (Dual encoder) is het een ding dat gemaakt is om twee encoders aan te bevestigen.  Deze zorgt er voor dat de signalen van de encoders foutloos worden doorgestuurd  naar de keyboard emulator ongeacht de draairichting en draaisnelheid.  Het bepaald dus zelf op elektronische wijze de draairichting.  Dit maakt dat je alle karakters kan gebruiken en maakt de waaier aan mogelijkheden enorm uitgebreid.  Bovendien zorgt het ervoor dat er geen signalen worden doorgestuurd wanneer de digipot tussen twee schakelstanden blijft hangen. Hierdoor voorkom je problemen bij de opstart en blijft de encoder geen eindeloze rij van karakters generen.
Dus net wat we voor ogen hadden. Dit alles met een aantal basis IC die je overal kan vinden en die niet te duur zijn. 
Bovendien hebben we ook wat geïnvesteerd in een klein printlabo zodat we tegen betaalbare prijzen enkelzijdige prints zelf kunnen maken. Een must als je wat wil experimenteren en bovendien betrouwbare schakelingen wil maken. Daarbij komt nog wanneer je eenmaal de goede lay-out hebt, je zonder veel problemen de prints in grotere hoeveelheden kan aanmaken en snel het elektronische circuit kan bouwen. Want er zitten wel enkele encoders, displays en drukschakelaars in.

Top

Swap use/standby.

Via een drukknop kan je ook rechtstreeks een karakter sturen na de keyboard emulator.  Dit kan zonder probleem, maar wat doe je wanneer je meer dan één karakter nodig hebt om bepaalde functie zoals de swap van COM 2, NAV1,2 doen te werken, daar deze niet aan te passen is in de cfg file. Dan is creatieve elektronica de oplossing
Hiervoor heeft Florent ook een stukje elektronica ontwikkeld die dit mogelijk maakt namelijk de SWAP USE/STBY print.
Om de use en standby frequencies van de COM1, COM2, NAV1, NAV2 te verwisselen (swappen) via de keyboard emulator gebruiken we deze swap use/standby print.
Deze genereert door middel van een drukknop drie karakters die in staan voor het verwisselen van de frequencies.  (voorbeeld COM2 swap = c 2 x).
Zo is het probleem van de swap dan ook weer opgelost.

Top

FS* .cfg file.

Nu alle technische problemen van de overbrenging naar de PC zijn opgelost komt natuurlijk nog de aanpassing in de PC zelf om al die verschillende karakters een plaats en functie te geven. Hiervoor moeten we ons gaan verdiepen in de FS*.cfg file.
Deze vind je in de hoofd directory van FS.  Je kunt deze openen door hem te dubbelklikken. Dan zal de computer vragen met welk programma je deze cfg file wil openen. Hiervoor kies je het standaard programma kladblok.
Nu krijg je een hele lijst van benamingen en cijfers.  Wat ons enkel interesseert is de keyboard-main functies.  Het ziet eruit als volgt. (heel klein deel uit het geheel) [KEYBOARD_MAIN]
ENGINE=69,8
XPNDR=84,8

Je hebt dus eerst een naam voor een bepaalde functie dan het = teken en dan twee cijfers gescheiden door een komma.  Het eerste cijfer staat voor het karakter en het tweede cijfer staat voor een enkelvoudig karakter (8) of voor een karakter met shift (9), karakter met ctrl (10) of als laatste mogelijkheid een karakter met shift en ctrl (11).  Voor een gedetailleerde uitleg over alle mogelijkheden verwijs ik graag naar FS2002 controles van Pete Dowson te vinden bij de utilities op de 10 cd-rom van de club.  Hierin staat haarfijn beschreven hoe het allemaal precies in zijn  werk gaat en krijg je ook een opsomming van alle mogelijke namen die je kunt toevoegen aan de cfg file en dit zijn er nogal wat.

Wat heb ik nu allemaal met deze gegevens gedaan?

Allereerste heb ik een analyse gemaakt van de alle karakters die FS standaard gebruikt en deze in een Excel file gestoken zodanig dat ik een overzicht kreeg van alle gebruikte karakters. Bovendien krijg je ook snel zicht welke karakters nog vrij zijn, of welke je kunt verplaatsen naar een ander gecombineerde karakter.
Na een grondige analyse heb ik zoveel mogelijk enkele karakters vrijgemaakt door ze te verplaatsen naar een andere rij en heb ik de belangrijke functies voor de AP en instellingen van frequenties toegewezen aan de vrijgekomen karakters.
Na dit alles in de Excel file te hebben ingebracht heb ik de FS*cfg file aangepast.
Ik ben wel een paar keer opnieuw moeten beginnen daar ik her en der iets over het hoofd had gezien maar nu werkt het perfect.  Belangrijk hou precies bij wat je verandert want anders ben je hopeloos de draad kwijt als je even opzij legt om aan iets anders te beginnen.  Bovendien controleer goed dat er geen dubbel gebruik is van karakters daar dit kan leiden tot het blokkeren van FS.  Dus algemeen, wees een beetje voorzichtig met het veranderen van deze cfg file en maak altijd eerst een kopie van het origineel.  Ingeval het toch volledig de mist in gaat heb je in elk geval nog altijd het origineel om terug van te starten.
Vervolgens heb ik een Excel file gemaakt met daarin de rij en kolomnummers van elk karakter zoals ze verbonden moeten worden aan de keyboard emulator.  Met daaraan verbonden de functie van dit karakter.

Als laatste heb ik een nieuwe Excel file gemaakt om daarin alle draadverbindingen met kleurcombinaties in te noteren zodat je voor het aanbrengen van de bedrading van de Dual encoders, swap en drukknopverbindingen aan de keyboard emulator nog weet welke draad naar waar loopt. Want ik kan je garanderen dat je snel het noorden kwijt bent met die massa draden die van  links en rechts komen en aangesloten moeten worden op de keyboard emulator.  Een fout is hier snel gemaakt maar niet snel terug te vinden.  Een goede voorbereiding is hier dus een must.

radio4 radio5 radio6

Tot zover het hoofdstuk input. Een hele hoop werk om zover te komen.

Het derde en laatste deel over de radiostack zal gaan over de output van de PC naar de displays.  Dit zal nog wel even op zich laten wachten daar dit nog steeds niet rond is. Maar we doen ons best en blijven volharden.

Ondertussen staan er ook nog andere dingen op stapel zoals daar zijn de afwerking van de cabine, de introductie van analoge instrumenten voor het hoofdpaneel en het ATC, view en FS functie paneel. Deze laatste zijn de laatste stappen om het keyboard voorgoed uit de cockpit te bannen.

Top

< Vorige | Home | Artikelen | Volgende >

 

© Verley Jan 2007-2017 original text from 2003